MVO

MVO moet vooral geen marketing zijn; het moet een uiting zijn van de normen & waarden waar je als organisatie voor staat. Binnen GrijsGroen willen wij eerlijk ondernemen. Dit betekent open & transparant werken. Wij zullen zodoende jaarlijks verslag doen van onze MVO activiteiten in ons jaarverslag.

De triple-p-benadering voor ondernemen helpt als kapstok; gericht zijn op economische prestaties (profit) met respect voor de sociale kant (people) en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Een goede balans tussen people, planet en profit leidt tot duurzame resultaten voor zowel het bedrijf GrijsGroen als de samenleving.

‘Daar een onderneming nooit begint met resultaat is plezier de eerste en belangrijkste katalysator in het bedrijfsproces voor medewerkers’ TvdS.

People

De mens staat centraal binnen GrijsGroen. Indien mensen doen wat ze leuk vinden, dan doen ze het veelal goed. Indien mensen goed werk leveren is de opdrachtgever tevreden. Tevreden opdrachtgevers zijn bereid goede resultaten geldelijk te waarderen. Vanuit winst is persoonlijke groei mogelijk.

Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. Om die reden vinden wij het belangrijk om hierin te investeren. Vakgerichte opleidingen zijn bij ons een logische primaire arbeidsvoorwaarde. Tevens ontwikkelen wij de ‘zachte’ kant van onze mensen. Jezelf en de ander beter leren kennen aan de hand van een profiel, maakt dat samenwerking beter wordt. Hierdoor worden onze mensen gelukkiger en de opdrachtgever ook.

Profit

Een duurzame organisatie bestaat bij de gratie van haar winstgevendheid. Wij zien winst als een vanzelfsprekendheid indien wij de juiste mensen inzetten. De lange termijn relaties en verdiensten staan stijf bovenaan de prioriteitenlijst op dit vlak.

In Nederland hebben wij de luxe na te denken over geluk en betekenis. Dit is een enorme rijkdom vergeleken met zoveel mensen op deze aarde die hun hele leven in het teken moeten stellen om aan hun primaire levensbehoeften te kunnen voldoen. Als je geluk deelt, raakt het nooit op! Wij zullen zodoende minimaal 2% van onze winst besteden aan mensen die het veel minder hebben dan wij. Dat mag in de wereld, dat mag in Nederland. Anderen gelukkiger maken is een groot goed.