Ontwerp

Een goed ontwerp is bepalend voor de kwaliteit van de uitvoering en voor het eindresultaat. Een goed ontwerp begint met goed luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en de rode draad omzetten naar een concreet idee. Ontwerpers dienen dus niet alleen creatief te zijn, maar ook erg goed te kunnen luisteren, observeren en interpreteren. Wij, op onze beurt, luisteren en observeren of ontwerpers over deze kwaliteiten beschikken en of zij projecten naar een hoger plan kunnen tillen. Onze ontwerpers zijn goed geschoold (HBO/WO), hebben passie voor civiele techniek of groen en werken vanaf SO tot en met UO.

Wij leveren ontwerpcapaciteit vanaf visie vorming tot en met de uitvoering;

Landschapsarchitecten Ontwerpers Tekenaars Ontwerpleiders Projectleiders Bestekschrijvers