Projectleiding

Het leiden van projecten is een gecompliceerd vak. Er wordt veel gevraagd van projectleiders; het kunnen bewaren van overzicht, het kunnen voorzien van problemen die gaan ontstaan, het oplossen van problemen en het aansturen van meerdere mensen & partijen. Een gecompliceerd, maar gaaf vak voor mensen die het talent hebben om het hiervoor beschrevene uit te voeren. Onze leiders beschikken over een vakgerichte opleiding (MBO/HBO/WO), hebben kennis van huidige contractvormen (UAV-GC, DBM etc.) en kunnen bouwen op een stevig aantal reeds gerealiseerde projecten.

Wij leveren leiderschapscapaciteit vanaf VO tot en met de uitvoering;

Projectleiders Projectmanagers Managers